1. Îmi exprim în mod expres consimţământul ca societatea comercială STAR SHIPPING SRL să prelucreze informaţiile indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidenţele proprii și să transmită aceste date către societăţi de shipping, petrol și gaze, și / sau crewing, companii de agenturare nave (maritime, offshore, platforme petroliere), companii de construcţii noi, reparaţii, exploatare și intervenţii în domeniul petrol și gaze atȃt pe uscat, cȃt și maritim.
  Îmi exprim, de asemenea, acordul ca STAR SHIPPING SRL să solicite date cu privire la persoana mea de la instituţii/societăţi, precum și consultării informaţiilor înregistrate pe numele meu în bazele de date ale acestora, ori de cate ori este necesar, în scopul iniţierii și/ sau derulării procesului de analizare și/ sau aprobare a solicitării mele în vederea recrutării/ plasării ca personal navigant.
 2. Informaţii prelucrate:
  1. date cu caracter personal având funcţie de identificare precum (nume, prenume, data și locul nașterii, cod numeric personal, domiciliul, sex, număr de telefon fix/ mobil/ fax, adresă de email, starea civilă, număr de copii, fotografia, înălţimea, greutatea, numele și adresa angajatorului actual și/ sau a angajatorilor anteriori, data angajării, ocupaţia, pașaport, carnet de marinar, vize (toate detaliile necesare obţinerii fiecărui tip de viza în parte), rezultatul vizitei medicale (fără detalii medicale personale), adeverinţe de angajare;
  2. informaţii legate de educaţia și pregătirea profesională (studii, limbi străine cunoscute, precum și gradul de cunoaștere a acestora, licenţe, certificate de capacitate, vaccinări, cursuri IMO și oricare altfel de cursuri de pregătire – e.g. BOSIET, FOET, etc.);
  3. informaţii referitoare la activitatea anterioară (experienţa pe funcţie și tipuri de nave, calificativele obţinute, numele navelor, datele de îmbarcare și debarcare, datele de contact ale operatorilor navelor respective, naţionalitatea celorlalţi membri de echipaj cu care a servit la bordul navelor);
  4. date referitoare la funcţia pentru care aplică, tipul/ tipurile de nave de care este interesat, data de la care este disponibil, salariul minim acceptat.

Am luat la cunoștinţă faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, în mod special următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către un anumit operator.
 2. Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea (“dreptul de a fi uitat”) sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
 3. Dreptul de opozitie: de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de șituaţia mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate (info: www.dataprotection.ro, tel. 0318 059 211).

Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Referitor la STAR SHIPPING SRL toate aceste drepturi pot fi exercitate în următoarele condiţii: se adresează o cerere către STAR SHIPPING SRL, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor solicita exercitarea acestor drepturi și motivul întemeiat și legitim legat de șituaţia particulară a persoanei.

Am luat la cunostinta ca serviciile de mediere oferite de SC Star Shipping SRL sunt gratuite si nu se percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.